Menu Sluiten

Privacy- en cookieverklaring

29 november 2021

Uw privacy is voor Automated4u B.V. | Bulbmanager van groot belang. Wij houden ons dan
ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens
verwerken, via deze privacyverklaring;
• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn
voor onze doeleinden;
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,
mocht toestemming verplicht zijn;
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die
persoonsgegevens voor ons verwerken;
• Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw
bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf Automated4U B.V. | Bulbmanager
allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.
Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met
Automated4u B.V. | Bulbmanager.


Uw account
Bij bepaalde onderdelen van ons bedrijf moet u zich eerst registreren. U moet dan
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een
account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw:

• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• Geslacht
• IP-adres

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze
informatie, tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze
informatie, zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij het bedrijf en zodat wij u
makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen
wanneer u dat wilt.


Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst
geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:

• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• Geslacht
• IP-adres

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze
informatie, tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren
wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.
In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten.
Hiervoor gebruiken wij uw:

• NAW-gegevens
• E-mailadres

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat u het
abonnement opzegt.

De nieuwsbrief wordt 1 keer per kwartaal per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief
bevat onder andere de volgende:

• Nieuwsitems

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief
bevat een afmeldlink.

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen,
opgeven en wijzigen voor het bedrijf. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat
daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw:

• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• Geslacht
• IP-adres

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze
informatie, tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u.
Een abonnement afsluiten
U kunt bij ons bedrijf Automated4U B.V. | Bulbmanager een betaald abonnement afsluiten,
waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Hiervoor
gebruiken wij uw:

• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• Geslacht
• IP-adres

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze
informatie, tot twee jaar nadat u het abonnement hebt opgezegd. Bepaalde klantgegevens
bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken
wij uw:

• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker
weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit
doen wij:

• Per e-mail

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een
afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook
doorgeven.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor ons bedrijf Automated4U B.V. | Bulbmanager om te achterhalen op
welke plek u bent. We vragen dan apart of wij dit mogen weten en alleen als u dan
toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of
computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google
of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te
leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij
een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, wij hebben toegang tot de
individuele gegevens. Echter, wij raadplegen deze gegevens enkel als dit nodig is voor een
doeleinde uit deze verklaring.

Cookies
Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen
opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u
ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons
bedrijf werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik
van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies
doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te
beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
wachtwoord
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een
login token
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw
persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons
best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
• Het laten corrigeren van fouten;
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
• Intrekken van toestemming;
• Een bepaalde verwerking beperken;
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u
daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail
sturen naar info@automated4u.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit
verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Automated4u B.V. | Bulbmanager
Graanmarkt 9
1681 PA Zwaagdijk
E-mailadres: info@automated4u.nl
Telefoon: 0228-796567

KvK nummer: 7549761